Подорожі навчають більше,
Ніж будь-що інше. 
Інколи один день, проведений в інших місцях,
Дає більше, ніж десяток років життя вдома. 
/ А. Франс /

.

Спеціальність 242 “Туризм і рекреація”

Спеціальність 242 «Туризм і рекреація» дозволяє всебічно вивчити специфіку здійснення туристичної діяльності та особливості обслуговування туристів в умовах сучасного глобалізованого простору. Особлива увага приділяється використанню міжнародного досвіду щодо організації туристичного бізнесу та поглибленій мовній підготовці як основі ефективного професійного та міжкультурного спілкування, вмінню працювати в міжнародному контексті.

Освітня програма передбачає стажування в закордонних готельно-ресторанних закладах (Німеччина, Туреччина, Болгарія та ін.). Програма дає можливість отримання подвійного диплому в рамках чинних угод про співпрацю університету з провідними зарубіжними освітніми закладами. Окремі дисципліни програми можуть викладатися англійською мовою.

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ?

 • Історія туризму
 • Рекреалогія
 • Туристсько-рекреаційне країнознавство
 • Світова художня культура в туризмі
 • Організація готельного господарства
 • Організація туристичних подорожей
 • Менеджмент в туризмі
 • Бухгалтерський облік та аналіз в туризмі послуг
 • Підприємницьке право в туризмі
 • Маркетинг в туризмі
 • Інформаційні системи в туризмі
 • Туристичні ресурси України
 • Моніторинг світового ринку туристичних послуг

ДЕ Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ?

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Організатор туристичної і готельної діяльності
 • Фахівець з туристичного обслуговування
 • Фахівець з розвитку сільського туризму
 • Фахівець із організації дозвілля

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ?

 • Економіка туризму та готельно-ресторанного бізнесу
 • Туризмологія
 • Екскурсологія
 • Стратегічний маркетинг в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
 • Управління якістю послуг в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
 • Міжнародний туризм та готельно-ресторанний бізнес
 • Управління проектами в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі

ДЕ Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ?

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація» дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)
 • Директор підприємства, установи, організації у сфері відпочинку, культури і спорту
 • Туризмознавець
 • Екскурсознавець
 • Фахівець із санаторно-курортної справи
 • Фахівець з рекреації

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа"

Індустрія гостинності є однією із найдинамічніших галузей світової економіки, що стрімко розвивається, незважаючи на соціально-економічні потрясіння, а відповідно вимагає високого рівня професійної підготовки кадрів.

Результатами навчання за цими освітніми програмами є здатність організовувати процес обслуговування в готельних та ресторанних підприємствах та санаторно-курортних комплексах, вільне володіння кількома іноземними мовами, володіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями. Тому саме технологічний профіль навчального закладу може задовольнити освітні потреби сьогодення.

Освітня програма передбачає стажування в закордонних готельно- ресторанних закладах (Німеччина, Туреччина, Болгарія та ін.). Програма дає можливість отримання подвійного диплому в рамках чинних угод про співпрацю університету з провідними зарубіжними закладами освіти.

Що я буду вивчати?

До освітнього процесу залучаються провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики готельної індустрії та ресторатори, що проводять лекції, семінари та тренінги на базі лабораторій кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЧДТУ. Теоретична підготовка базується на таких освітніх компонентах:

 • Інформаційні системи в готельно-ресторанному господарстві
 • Харчова хімія
 • Туристсько-рекреаційне країнознавство
 • Санітарія, гігієна та мікробіологія
 • Організація ресторанного господарства
 • Товарознавство
 • Організація готельного господарства
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 • Інженерне обладнання будівель готельно-ресторанного господарства
 • Підприємницьке право в готельно-ресторанному господарстві
 • Економіка підприємства в готельно-ресторанному господарстві
 • Управління якістю продукції і послуг в готельно-ресторанному господарстві
 • Менеджмент в готельно-ресторанному господарстві
 • Маркетинг в готельно-ресторанному господарстві

Де я зможу працювати?

Бакалаври з готельно-ресторанної справи можуть працювати у сфері готельно-ресторанного бізнесу директорами, управляючими топ-менеджерами, менеджерами, адміністраторами, керівниками різноманітних відділів туристичного комплексу, таких як готельне господарство, ресторанна справа, транспортне обслуговування туристів (авіаційні, залізничні та інші траспортні компанії) тощо. Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення
 • Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства
 • Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства
 • Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення
 • Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства
 • Менеджери (управителі) в ресторанах
 • Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
 • Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи
 • Професіонали із готельної та ресторанної справи
 • Професіонали в галузі санаторно-курортної справи

ЩО Я БУДУ ВИВЧАТИ?

До освітнього процесу залучаються провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики готельної індустрії та ресторатори, що проводять лекції, семінари та тренінги на базі лабораторій кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЧДТУ. Теоретична підготовка базується на таких освітніх компонентах:

 • Бізнес-планування в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
 • Інноваційні технології у готельно-ресторанному бізнесі
 • Івент-менеджмент в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
 • Стратегічний маркетинг в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
 • Управління якістю послуг в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі
 • Міжнародний туристичний та готельно-ресторанний бізнес
 • Управління проектами в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі

ДЕ Я ЗМОЖУ ПРАЦЮВАТИ?

 • Керівники підприємств, установ та організацій;
 • Керівні робітники апарату місцевих органів державної влади
 • Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
 • Керівники інших малих підприємств без апарату управління
 • Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення
 • Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства
 • Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)
 • Викладачі університетів і вищих навчальних закладів
 • Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство
 • Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
 • Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи
 • Професіонали в галузі санаторнокурортної справи
 • Інші фахівці в галузі управління

Спеціальність 181 Харчові технології(ОПП Технології харчування в ресторанному господарстві)

Підготовка за даною освітньою програмою проводиться лише за першим освітнім рівнем “Бакалавр”.

Сучасний ресторанний бізнес потребує висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексом організаційно-технологічних, дослідницько-інноваційних та маркетингових методів, методик і технологій для підвищення ефективності функціонування і стратегічного розвитку закладів ресторанного господарства, здатних вирішувати технологічні задачі, здійснювати інноваційну діяльність, креативно мислити, постійно поновлювати знання, опановувати передовий досвід.озробка новітніх технологій харчової продукції, створення раціонів харчування осіб, що знаходяться в екстремальних умовах (військові, альпіністи, космонавти та інші) є прерогативою фахівців-технологів.

Для студентів основний акцент при вивченні робиться на практичних аспектах. Заняття проводять професіонали-практики, фахівці з ресторанного консалтингу, готельного бізнесу. Проводяться семінари і тренінги викладачів з ЗВО інших країн, а також відомих рестораторів і готельєрів України та світу. Теоретична підготовка базується на таких складових:

 • Хімічні основи харчових технологій
 • Інформаційні системи в готельно-ресторанному господарстві
 • Санітарія, гігієна та мікробіологія
 • Процеси і апарати харчових виробництв
 • Товарознавство
 • Організація виробництва і обслуговування в ресторанному господарстві
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Економіка підприємств ресторанного господарства
 • Торговельно- технологічне устаткування закладів ресторанного господарства
 • Управління якістю в ресторанному господарстві
 • Маркетинг в ресторанному господарстві
 • Менеджмент в ресторанному господарстві
 • Бухгалтерський облік та аналіз діяльності підприємств ресторанного
  господарства

Фахівці з технологій харчування у ресторанному господарстві можуть обіймати такі посади як:

 • керівник ресторану (закладу ресторанного господарства), ресторатор
 • завідувач виробництва або виробничого цеху закладу ресторанного господарства
 • завідувач технологічної харчової лабораторії
 • технолог закладу ресторанного господарства, шеф-кухар, су-шеф, бренд-шеф, шеф-кондитер, шеф-бармен, шоколатьє, бариста
 • менеджер закладу ресторанного господарства
 • дегустатор харчової продукції
 • спеціаліст зі створення і впровадження страв авторської кухні
 • консультант з якості та безпеки ресторанної продукції
 • організатор ресторанної діяльності

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи здійснює набір студентів на 2 курс за скороченою формою на спеціальності:

242 “Туризм і рекреація” з дипломом молодшго спеціаліста / молодшого бакалавра спеціальності 242 “Туризм і рекреація”;

241 “Готельно-ресторанна справа” з дипломом молодшго спеціаліста / молодшого бакалавра спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа”;

та на 3 курс за скороченою формою навчання на спеціальність 181 “Харчові технології / Технології харчування (в ресторанному господарстві)”  з дипломом молодшго спеціаліста / молодшого бакалавра усіх спеціальностей

 

 

      Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

запрошує:

– на курси «Організатор подорожей (екскурсій), педагог-організатор дозвілля, гід-екскурсовод, організатор супроводу туристів»

Слухачі отримають знання з організації супроводу туристів,

екскурсійної методики та професійної майстерності екскурсовода.  

Після навчання видається Свідоцтво державного зразка, яке надає право працювати педагогом-організатором, гідом-екскурсоводом, організатором супроводу туристів

– на кулінарні курси 

В програмі курсів – вивчення основ товарознавства продовольчих товарів, технології приготування страв з м’яса, риби, овочів, виготовлення напоїв та десертів. 

По завершенню курсів видається Свідоцтво державного зразка!

Станьте фахівцем з організації виробництва ресторанної продукції!!!

на курси «Організатор подорожей (гід-екскурсовод)» (англійською, німецькою та французькою мовами)

Слухачі отримають знання

з організації супроводу туристів

 іноземною мовою. 

Після навчання видається Свідоцтво державного зразка,

яке надає право працювати гідом-екскурсоводом

Тел. для довідок (0472) 33-08-75 – кафедра туризму

та готельно-ресторанної справи;

51-36-24 – підготовче відділення

                                                                                                                                     upt[email protected]

                                                                                                                                   [email protected]

Останні новини