Головними пріоритетами роботи кафедри є дослідження актуальних тенденцій розвитку міжнародного туризму та готельно-ресторанного господарства, проблем управління і стратегічного планування розвитку сільського зеленого туризму на Черкащині та в Україні; дослідження розвитку туристсько-рекреаційної сфери та екологічно безпечного використання рекреаційних ресурсів.      

На кафедрі проводиться наукова робота за такими напрямками:

1. Організація конференцій.

2. Проведення студентських олімпіад.

3. Проведення Днів студентської науки.

4. Організація роботи студентських гуртків.

5. Проведення науково-методичних семінарів.

6. Міжнародне наукове співробітництво.

7. Стажування професорсько-викладацького складу.

8. Видання навчально-методичного забезпечення.

9. Публікації у наукових виданнях (вітчизняних фахових та міжнародних).

10. Участь у закордонних, міжнародних та вітчизняних конференціях, симпозіумах, професійних виставкахтощо.

 

Кафедра веде науково-дослідну роботу над темами «Теорія та методологія розробки регіональних брендів, поліпшення бізнес-клімату регіонів та залучення інвестицій», «Оцінка розвитку туристсько-рекреаційної сфери та екологічно безпечного використання рекреаційних ресурсів».

Щороку кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання». Робота ведеться у секціях:

  • Сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
  • Проблеми державного регулювання та інтеграції України до світового простору в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі;
  • Новітні технології в галузі туризмута готельно-ресторанному бізнесі;
  • Сучасні проблеми менеджменту та маркетингу в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі;
  • Планування та прогнозування діяльності підприємств в галузі туризму;
  • Інноваційні технології в харчовій промисловості.

За результатами конференції публікуються збірники матеріалів конференції у 2 томах та колективна монографія. 


Викладачі кафедри та студенти спеціальності «Туризм» постійно відвідують туристичні салони та виставки (Туристичний салон, UITT), студенти спеціальності «Готельно-ресторанна справа»  постійно відвідують Міжнародний експофорум готельно-ресторанного бізнесу і клінингу, беруть участь у Міжнародних наукових конференціях, присвячених проблемам розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Кафедра  туризму та готельно-ресторанної справи бере активну участь в регіональних заходах, присвячених розвитку туризму на Черкащині,  бере участь в інвестиційних форумах.         

Проводяться наукові семінари, присвячені регіональному розвитку туристичної галузі та дослідженню туристистсько-рекреаційного потенціалу Черкаської області. За результатами науково-дослідної роботи викладачів та студентів було створено музей «Черкащина туристична» (ауд.401А, 10 корп.), в якому представлені основні туристичні об’єкти Черкащини.

На ІІ Форумі молодіжних ініціатив та проектів студенти Петренко Аліна, Піддубний Ігор, Кулик Олег, Зима Вікторія під керівництвом к.і.н., доц. Скрипник Л.В. та Пужанської А.В. здобули перемогу – ІІІ місце за проект «Розробка бренду «Черкащина туристична». Науково-дослідна робота студентів здійснюється під керівництвом провідних викладачів кафедри в рамках проведення щорічних «Днів студентської науки», заключними етапами яких є студентські науково-практичні конференції та виставка студентської наукової творчості. Переможці «Днів студентської науки» нагороджуються почесними грамотами та грошовими призами, а кращі наукові праці студентів публікуються у щорічному «Збірнику студентських наукових робіт». В рамках проведення «Днів студентської науки» здійснюється науково-дослідна робота студентів за двома напрямками: проведення студентських науково-практичних конференцій та проведення студентських олімпіад із спеціальних дисциплін.

З 2017 року кафедра працює над науковою темою (Державний реєстраційний номер 0117U003068) «Оцінка розвитку туристсько-рекреаційної сфери та екологічно безпечного використання рекреаційних ресурсів».