Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету – одна з найперспективніших випускових кафедр, яка була створена 7 грудня 2007 року як структурний підрозділ факультету економіки і управління.

Завідувачем кафедри було обрано доктора економічних наук, професора, Почесного працівника туризму України Чепурду Ларису Михайлівну. Під її керівництвом було проліцензовано спеціальності «Туризм» (2008 р.) та «Готельно-ресторанна справа» (2010 р.) за бакалаврським освітнім рівнем, а згодом і за магістерським освітнім рівнем.

Разом з Чепурдою Л.М. над започаткуванням провадження освітньої діяльності зі сфери обслуговування працювали д.і.н., проф. Ганна Чепурда, к.і.н., доц. Людмила Скрипник, д.і.н., проф. Павло Губа, доц., Почесний працівник туризму України Віра Ткач, к.е.н., доц. Почесний працівник туризму України Наталія Корнілова та доц., Заслужений працівник культури України Алла Данилюк.

У 2015 р. кафедру туризму та готельно-ресторанної справи очолила д.і.н., проф. Ганна Миколаївна Чепурда і під її керівництвом було ліцензовано провадження освітньої діяльності за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» (2017 р.) за магістерським освітнім рівнем, а також за спеціальністю «Садівництво та виноградарство» (2020 р.) за бакалаврським освітнім рівнем, започатковано видання наукового журналу кафедри категорії «Б» «Інновації та технології в сфері послуг і харчування».

У 2015 р. кафедра увійшла до складу новоствореного ФАКУЛЬТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ, який очолила проф. Чепурда Л.М.

До складу факультету увійшли наступні кафедри:

– туризму та готельно-ресторанної справи; 

– технології бродильних виробництв;

– історії України та суспільних дисциплін;

– фізичного виховання та здоров’я людини.

Поява саме такого факультету в складі Черкаського державного технологічного університету була зумовлена необхідністю об’єднання зусиль фахівців, що готували спеціалістів, зайнятих у сфері обслуговування (кафедра туризму та готельно-ресторанної справи) та фахівців, що займалися підготовкою спеціалістів у сфері харчових технологій (кафедра харчових технологій) заради забезпечення регіону високоякісними спеціалістами у таких перспективних для сучасної економіки галузях.

Незважаючи на те, що цей факультет був наймолодшим в університеті, він мав глибоке історичне коріння, адже фактично попередня назва структурного підрозділу – фінансово-економічний факультет, який був започаткований ще 01 вересня 1993 року. У 1996 р. із складу даного факультету виділився факультет економіки та управляння, а в 2015 році у зв’язку з виробничою необхідністю відбувся перехід низки кафедр в межах ФЕФ та ФЕУ і врешті-решт фінансово-економічний факультет отримав нову назву – ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Не менш давню історію мають і кафедри, що входили до складу ФХТСО. Справжнім флагманом факультету була випускова кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, що за достатньо короткий проміжок часу перетворилася в одну з найбільших кафедр університету як за матеріально-технічною базою підготовки студентів, так і за кадровим складом.

На сьогодні кафедра туризму та готельно-ресторанної справи входить до складу факультету технологій, будівництва та раціонального природокористування.

Нині навчальний процес на кафедрі успішно забезпечує колектив із 12 висококваліфікованих викладачів, серед яких доктори наук: доктор економічних наук, професор Чепурда Л.М., доктор історичних наук, професор Чепурда Г.М., доценти, кандидати наук: Івашина Л.Л., Бєляєва С.С., Шестель О.Г., Старинець О.А., Данилюк А.М., Новак Л.Л., старші викладачі, професіонали-практики: Куракін О.Б., Бишовець Л.Г., Герман І.В., Сергієнко Г.О.

Колектив кафедри туризму та готельно-ресторанної справи є одним із провідних науково-педагогічних колективів регіону, основною метою діяльності якого є підготовка високоякісних конкурентоспроможних фахівців задля забезпечення потреб як Черкащини, так і всієї України.

 

Досягнення і здобутки кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Сьогодні кафедра туризму та готельно-ресторанної справи ЧДТУ входить до п’ятірки найкращих кафедр України. Кожен науково-педагогічний працівник на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи – справжній професіонал своєї справи, завдяки студентам і викладачам кафедра невпинно рухається вперед.

Кафедра була першою у багатьох професійних починаннях на міському, регіональному і всеукраїнському рівнях: вперше в Україні зареєстровано фахову конференцію, вперше створено чинну туристичну агенцію, започатковано низку унікальних кулінарних фестивалів та програм стажувань у VIP готелях Німеччини, Туреччини, Кіпру та ОАЕ, продовжує впроваджувати нові освітні програми.

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету вже п’ятнадцять років поспіль готує висококваліфікованих фахівців у сфері внутрішнього і міжнародного туризму та готельно-ресторанного бізнесу, бере активну участь у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних заходах, сприяє стажуванню студентів за кордоном, організовує круглі столи, семінари, конференції, тренінги та фестивалі на найвищому рівні. Кожен випускник, кожен викладач, співробітник, студент, партнер-стейкхолдер пише історію успіху кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету.