«Інновації та технології в сфері послуг і харчування»
У журналі висвітлюються актуальні питання розвитку туристсько-рекреаційної сфери та готельно-ресторанного бізнесу, екологічно безпечного використання рекреаційних ресурсів, проблем здорового харчування суспільства та новітніх технологій в харчовій промисловості. 
Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24124-14054Р від 07.11.2019 р.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 06 червня 2022 року № 530 (Додаток 2)
Рік заснування: 2019
Згідно з зазначеною метою у 2022 році розширено склад редакційної колегії з фахівців у відповідних сферах наукових досліджень. Редакційна політика базується на принципах об’єктивності та неупередженості; комплексності рецензування (т.зв. «сліпе» рецензування); дотримання наукової етики; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами. Всі статті перевіряються на плагіат. 
«Інновації та технології в сфері послуг і харчування» зареєстровано, реферується та індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:
Vernadsky National Library, Crossref, OUCI, Google Scholar, Index Copernicus.
На всі статті, опубліковані в журналі, встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.
Редакційна колегія опрацьовує подані статті згідно з тематикою: 
˗ туризм, 
˗ готельно-ресторанна справа, 
˗ харчові технології.
Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЧДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету соціально-економічного спрямування.
Головний редактор – Чепурда Ганна Миколаївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЧДТУ.
Редколегія:
˗ Дімітров Преслав Михайлов, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та декан факультету економіки Південно-західного університету «Неофіт Рильський», Болгарія;
˗ Чепурда Лариса Михайлівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування ЧДТУ;
˗ Антоненко Ірина Ярославівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Національного університету харчових технологій;
˗ Золотухіна Інна Василівна, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Державного біотехнологічного університету;
˗ Свідло Карина Володимирівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри туризму та готельного господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова;
˗ Мацук Юлія Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара;
˗ Нездоймінов Сергій Георгійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету;
˗ Василів Володимир Павлович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, виконувач обов’язків завідувача кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України;
˗ Колісниченко Тетяна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну;
˗ Слащева Аліна Вячеславівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг;
˗ Попова Світлана Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Національного університету біоресурсів і природокористування України;
˗ Нагернюк Діана Валентинівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва;
˗ Поколодна Марія Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова;

˗ Лепкий Михайло Іванович, кандидат географічних наук, доцент, заступник декана з досліджень факультету митної справи, матеріалів та технологій, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету..